Hjem

2017 er lagt bak oss og det er et håp om at vi i 2018 skal slippe giftfrie alger, E-coli og glupske ærfugl som bare elsker 2-år gamle blåskjell! Samtidig har vi gjort markedstester på kråkeboller og tror også at tare kan bli et satsingsområde. Dette til tross for at "tarbølgen" skyller over landet. Vårt fortrinn er vi har andre vekstforhold og temperaturer, noe som gjør at vi kan høste senere på året.

 

Tror at vi også i fremtiden vil se et tettere samarbeid mellom laksenæringa og blåskjellprodusenter. Les mer på: https://kyst.no/nyheter/ny-forskning-gir-styrket-tro-pa-blaskjell-som-lusevapen/

 

Eller er det mulig å ringe meg for en blåskjellprat! - mvh Arne Samuelsen, 95701264 el. send en e-post: arne@lyngsskjellan.no

 

Tradisjonelt er det fiske som har vært den viktigste næringsveien, men de senere år har vi sett en stor økning i turismen. I perioden april - til mai har seiler hurtigruta rett forbi vårt blåskjellanlegg. Vi har en hemmelig drøm om at når passerer vårt anlegg, skal de få servert blåskjell!

Hurtigrute legger til kai på Havnnes

Vi kan også levere tare av ulike kvaliteter!

Vår drøm er å hsøte av alle havets ressurser, og da har vi uendelige muligheter. Vi har allerede forsøkt oss på alt fra kråkeboller, tang og tare, kongesnegler, strandkrabber osv. Så drømmer du om et spennende måltid litt utenom det vanlige, kan det være en idee å ta kontakt med oss. Vårt motto er:

Her finner du det du ikke finner hos andre!

 

Les mer på forskningsrådets sider: http://forskning.no/havforskning-planteverden/2015/09/stor-tro-pa-gront-havbruk

 

Copyright © All Rights Reserved